Paradigm Shift in Constitutionalism

 

Szerző: Prof. Dr. Stumpf István  

Kiadó: Gondolat Kiadói Kör Kft.  

Megjelenés éve: 2022 

A szerző alkotmányjogi paradigmaváltást dokumentál és elemez: sorra véve a magyar, európai és részben amerikai közjogi viták fontosabb eseteit. Ezek a témakörök felölelik az alkotmányozó hatalom sajátosságait, a jogi-politikai alkotmányosság vitáiból fakadó, a törvényhozó és alkotmánybíráskodó testületek közötti „hatalmi” harcokat, továbbá egyes tételes közjogi esettanulmányokat. Az alkotmányos identitás kapcsán a kötet elemzi az európai jog és nemzeti alkotmányok konfliktusából fakadó problémákat, a föderalizmus és szuverenitás küzdelmét. Az esettanulmányok a magyar alkotmányosság elmúlt évtizedének paradigma-vitáiban a klasszikus alkotmányosság alapelveivel szembeni kihívásokról szólnak, feldolgozván úgy a jogalkotás, mint az alkotmánybírósági felülvizsgálat és a jogtudomány egyes tételeit, álláspontjait, érveléseit. (Legyen szó akár a minőségi jogalkotás elemeiről, az egyházak jogállásáról, a gazdasági jogalkotásról, az unión belüli szuverenitás-védelem alkotmányos alapjairól vagy akár a pandémia elleni küzdelem eszközeinek alkotmányosságáról.)

 

 

Alkotmányjogi utazás Amerikában

 

 

Szerző: Sándor Lénárd

Kiadó: MCC Press Kft.

Megjelenés éve: 2021

Mikor több hónapnyi megfeszített munkát követően 1787 szeptemberében Benjamin Franklin kisétált a philadelphiai Independence Hall épületében tartott alkotmányozó gyűlésről, egy asszony lépett oda hozzá, kíváncsian nekiszegezve a kérdést: "Doktorúr, mi lett az eredmény: köztársaság vagy monarchia?" - "Köztársaság - hangzott Franklin válasza. Majd sietve hozzátette: - Ha sikerül megőrizniük." Amerika egyik alapító atyjának máig ható üzenete, hogy az alkotmányban kifejezésre jutó elvek, értékek és jogok, illetve tágabb értelemben az erkölcsi, politikai és gazdasági víziók egyetlen nemzetnek sem hullanak az ölébe. Ezeket csak hosszas küzdelmek, párbeszédek, viták és nem egy esetben harcok árán lehet kivívni. Az interjúkötet az amerikai politikai közösség ilyen küzdelmeibe enged bepillantást.

 

 

 

Cyberdiplomacy from the European Perspective

 

Szerkesztők: Mártonffy Balázs, Molnár Anna

Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó

Megjelenés éve: 2022

 

The volume’s purpose is to provide the reader with the key tools needed to navigate the realm of cyberdiplomacy. It is not exhaustive detailing of all aspects of cyberdiplomacy; instead, our work highlights the key pillars needed to understand a varied and complex topic from a European viewpoint. Balazs Martonffy provides an overview of the key terms and relevant literature of the topic. Anna Molnár offers an introduction to the strategic and institutional framework of the EU’s cyber security policy. Dóra Molnár demonstrates how European traditional diplomatic powerhouses fare in the realm of cyberdiplomacy. Dóra Dévai focuses on the institutionalization of the cyberspace policy of the European Union, and accounts how the EU’s cyberspace policy evolved. Csaba Krasznay’ provides an overview of the “WannaCry” and the “NotPetya” attacks, and details the Western response. Anita Tikos focuses on the Visegrad Four states’ roles and efforts in cyberdiplomacy, highlighting the importance of the group’s rotating presidency.

 

 
Ütközőpályák – Magyarország mozgástere az amerikai-kínai nagyhatalmi játszmákban

 

Szerkesztők: Mártonffy Balázs, Magyarics Tamás

Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó

Megjelenés várható éve: 2022

 

Amerikai Evangéliumi Mozgalom

 

Szerkesztők: Mártonffy Balázs, Csizmazia Gábor, Kaló József, Berényi György

Kiadó: Ludovika Egyetemi Kiadó

Megjelenés várható éve: 2022