Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Amerika Kutatóintézet

SPSS kurzus az Amerika Kutatóintézet szervezésében

A három napos intenzív SPSS kurzus a Jesse Richman professzor által az Old Dominion University doktori hallgatói számára elérhető hasonló témájú képzés tematikáját követte, annak tudásanyagát kívánta átadni rövidített formában. A tréning első napja egy általános kutatásmódszertani bevezetéssel kezdődött, melyben a professzor kitért a hipotézis felállításának, valamint a kutatási kérdések, problémák azonosításának folyamatára és fontosságára, és bemutatta, hogy milyen esetekben érdemes elsősorban kvantitatív módszertannal, statisztikai módszerekkel dolgozni. A második napon a statisztikai módszerek alapjait, valamint a SPSS alapvető funkcióit ismerhették meg a hallgatók, így például adatok importálását, ellenőrzését, és az SPSS kompatibilis adatfájltípusokat. Emellett ezen a napon nagy hangsúly került az adatgyűjtés, adatok és változók típusainak, rendszerezésének, és a statisztikai megoldásokhoz való kódolási lehetőségek, illetve SPSS program által nyújtott lehetőségek megismerésére. Szintén a keddi napon esett szó a korreláció és a regresszió közötti különbségekről, valamint azok nyújtotta adatelemzési lehetőségekről. A professzor ismertettea kutatások során vizsgálni kívánt tényezők és változók besorolásának módját, valamint a mérési skálákat. Továbbá a hallgatók azt is megismerhették, 

 hogyan érdemes meglevő adatsort, korábbi publikációs eredményeket etikusan beépíteni egy SPSS program segítségével végzett kvantitatív kutatás esetén. A harmadik nap az elsajátítottak ismétléséről, majd különböző adatsorokon gyakoroltuk a különböző módszerekről, például a szignifikancia szint elemzésével végzett hipotézisvizsgálatról, valamint az egyes változók közötti korrelációk eredményeinek értelmezéséről szólt.