Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Amerika Kutatóintézet

Kutatóink szereplései az elmúlt hétről

 

 

Intézetezetőnk, Mártonffy Balázs a Ludovika Fesztivál War of the Worlds paneljében beszélgetett Sumantra Maitrával, az American Conservative főszerkesztőjével és Salát Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Csizmazia Gábor kutatónk moderálásábab a nemzetközi politikában érzékelhető törésvonalakról, valamint Oroszország, Kína, és az Egyesült Államok világrendben betöltött szerepéről.

“Sumantra Maitra a nagyhatalmi politizálás szerepe kapcsán úgy vélte: e megközelítés nem került le eddig sem a napirendről. Oroszország nagyhatalomnak, atomhatalomnak és regionális hatalomnak egyaránt tekinthető attól függően, milyen földrajzi pozícióból és milyen perspektívából tekintünk rá.

Salát Gergely azt hangsúlyozta, hogy Kínában multipoláris világról beszélnek, amelyben Kína, az USA, India és Oroszország egy-egy pólust képviselnek. És jóllehet nem emlegetnek tételesen érdekszférákat, e gondolkodásmód mögött éppen e típusú felosztás logikája húzódik meg. Maguknak a kínaiaknak is vannak érdekszféráit, és ezek eltérhetnek attól, amit az amerikaiak annak vélnek.

Mártonffy Balázs Amerikáról szólva két nézőpontot ismertetett. Az egyik arról szól, hogy az USA a függetlenségi háború kora óta folyamatosan mind több hatalomhoz jutott, és egyre fontosabb világpolitikai tényezővé vált a polgárháború, a világháborúk, a hidegháború, majd az egypólusú világrend idején. A második ezzel szemben arra utal, hogy az a mód, ahogyan az államok ez idáig viselkedtek, a múlté, és kérdés, hogy célszerű-e, lehet-e visszatérni a korábbi érdekszféra-értelmezésekhez. Hiszen minden állam másképp látja a világot, s benne érdekszféráit.

Sumantra Maitra szerint az oroszok célja, hogy az USA és Kína értse az orosz érdekeket – nehezményezik , hogy nem igazán tekintették őket stratégiai partnernek. Salát Gergely Kínáról azt emelte ki, hogy ők nem akarták aláásni a jelenlegi hatalmi berendezkedést, nekik érdekükben állt a fenntartása. Ám ez a helyzet változik, és a nekik nem tetsző nemzetközi intézmények helyett újakat hívnak életre. Nem igazán tudni ugyanakkor, mit terveznek hosszú távon. Ami látszik, az egyfajta eurázsiai, afrikai és latin-amerikai térhódítás – „minden út Pekingbe vezet”-alapon –, ez nem feltétlenül hegemóniát, sokkal inkább a kínaiak javára billenő aszimmetrikus kapcsolatrendszereket jelent. Mártonffy Balázs arról beszélt, hogy a kilencvenes évek világosabb felállásához képest – gyenge Oroszországgal és a fennálló helyzeten változtatni nem szándékozó Kínával – mostanra az ázsiai országot már fenyegetettségnek érzik.” A Ludovika Fesztivál első napjáról készült részletes beszámoló az NKE honlapján olvasható. 

A fesztivál másnapján kutatónk, Dwight Nystrom beszélgetett A jövő ökológiájáról Hetesi Zsolttal, az NKE Víztudományi Kar Víz- és Környezetbiztonsági Tanszékének egyetemi docensével. “Leszögezték, hogy az orosz-ukrán háború radikálisan megváltoztatta a földgáz Európai Unióba történő szállításának útvonalát, ami krízist okoz Európa-szerte. A földgázszállítás kulcseleme lehet a tengeren szállított cseppfolyósított földgáz. Európának vannak tervei más energiahordozókra való áttérésre, és a klímaváltozás káros hatásaira, amelyek az ökoszisztémákra, a gazdasági ágazatokra, valamint az emberek egészségére és jólétére is hatással vannak. A kontinensnek előbb utóbb el kell döntenie, mit tegyen a klímaváltozás és a földgáztól való függetlenedés terén. Szó esett továbbá Magyarország egyik legnagyobb biomassza-erőműve, a Paks II. beruházásról, a pécsi erőműről, amely egyszerre villamos- és hőenergiát is előállít, a villamoshálózatról, a zöld hidrogén felhasználálsi módjairól és a biomassza hasznosításáról is.” A Fesztivál második napjának részletes összefoglalója ITT olvasható.

A Danube Institute szervezésében Mártonffy Balázs Edward Luttwak amerikai íróval és John O’Sullivannal, a Danube Institute elnökével beszélgetett Kína felemelkedésének nemzetközi rendszerre gyakorolt hatásáról, valamint a jelenleg versengő két nagyhatalom által kínált kultúráról és berendezkedésről.