Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Amerika Kutatóintézet

Kutatónk előadása az Egyesült Államok hegemón helyzetéről

Az Egyesült Államok hatalmának katonai, gazdasági és politikai dimenzióiról adott áttekintést Dr. Magyarics Tamás, az Amerika Kutatóintézet tudományos főmunkatársa az ELTE Gólyavári Esték előadás-sorozatának keretében 2023. május 3-án. A szakértő Mark Twain szóképével élve elmondta, hogy az Egyesült Államok hanyatlásáról szóló híresztelések „nagymértékben túlzottak.”

Előadásban Dr. Magyarics Tamás emlékeztetett, hogy Washington nemzetközi befolyásának hanyatlásáról szóló nézetek évtizedek óta több hullámban felmerültek: a bukás gondolata már Franklin D. Roosevelt elnöksége alatt, vagyis az Egyesült Államok nemzetközi politikában való felemelkedése előtt előkerült, később pedig az egyes háborúk mélypontjai mentén jött újból elő.

Az Egyesült Államok nemzetközi politikában elfoglalt hatalmi pozíciójára több kifejezés is létezik, melyek közül kiemelendő az amerikai körökben kevésbé kedvelt „birodalom”, a „primátus”, valamint a szakirodalomban elfogadottabb „hegemónia” jelző. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok voltaképp „félvilági” hatalomnak is tekinthető, mert bár befolyása globális léptékű, mindig mindenhol nem tud jelen lenni.

Magyarics Tamás előadásában külön figyelmet fordított az amerikai és kínai hatalmi képességek összevetésére. A szakértő szerint a katonai szektorban látványosan érződik az amerikai erőfölény, mivel Washington erőkivetítési képessége páratlan, geostratégiai helyzete rendkívül kedvező, szövetségi rendszere pedig komoly, mindez pedig jóval kevésbé mondható el Pekingről, aki csak az űr- és a kiberképességek terén mutatja a felzárkózás jeleit.

Az Amerika Kutatóintézet tudományos főmunkatársa emlékeztetett, hogy az amerikai fölény a gazdasági szférában is kimutatható. Egyrészt a nemzetközi kereskedelmi útvonalak és az ún. „globális közös terek” biztosítását egyedül az Egyesült Államok tudja elvégezni, másrészt az amerikai gazdaság teljesítménye mellett Washington a globális pénzügyi rendszerben is kiemelt helyet foglal el, mely révén közvetett gazdasági pozíciói is jók.

Az amerikai hatalom Achilles-sarka a puha hatalom, ami különösen az amerikai belpolitika jelenlegi állapotán mutatkozik meg: a szakértő szerint az amerikai társadalomról is elmondható, hogy az elmúlt években nagymértékben erodálódott az amerikai politikai rendszerbe vetett bizalom.