Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Amerika Kutatóintézet

NKE-s kutató az amerikai Institute for Qualitative and Multi-Method Research kutatásmódszertani képzésén

Intézetünk gondozásában vesz részt évente az NKE egy kutatója a világ vezető módszertani intézeteze, az Institute for Qualitative and Multi-Method Research (IQMR) kutatásmódszertani képzésén 2022. június 13-24. között. A Maxwell School of Syracuse University-ben megvalósult két hetes képzésére idén Bartók András, az ÁNTK Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékének tanársegédje vett részt, ahol olyan kifinomult módszertani ismereteket adott át a doktoranduszoknak és fiatal oktatóknak, melyekkel képessé válnak kifinomult kutatási tervek létrehozására és azok kritikájára.

A kvantitatív és kvalitatív kutatásmódszertani megözelítések vegyes alkalmazása, a kutatásmódszertani technikák feltárása, értékelése, és alternatív megközelítése mellett a résztvevők konstruktív visszajelzésekkel is gyarapodtak saját kutatási terveiket illetően.

Az elsajátított tudást az NKE delegálásában részt vett oktatók mind saját kutatásaikban, mind az egyetemen végzett oktatási tevékenységük során sikerrel tudják alkalmazni.