Dr. Mártonffy Balázs

Intézetvezető

E-mail: Martonffy.Balazs@uni-nke.hu

Telefonszám: +36 (1) 432-9000/29706

Önéletrajz

Kutatási területek: szövetségi kohézió, nemzetközi kapcsolatok elméletek és biztonsági tanulmányok, biztonságpolitika, NATO

 

Dr. Fellegi Tamás

Emeritus igazgató

E-mail: Fellegi.Tamas@uni-nke.hu

Kutatási területek: A globalizáció és Közép-Európa kérdésköre; Magyarország és az Európai Unió: gyakorlati megközelítés; Magyarország és Oroszország kapcsolatai az elmúlt évtizedben; liberalizmus, illiberalizmus és a mély állam kérdésköre az Egyesült Államokban.

 

 

Prof. Dr. Stumpf István

Kutatóprofesszor

E-mail: Stumpf.Istvan@uni-nke.hu

Önéletrajz

Kutatási területek: alkotmányjog, politikai szocializáció, választási rendszerek, alkotmányos és kormányzati struktúrák, jogállamiság és hatalmi ágak elkülönülése 

 

 

Dr. Magyarics Tamás

Tudományos főmunkatárs, oktató

E-mail: Magyarics.Tamas@uni-nke.hu 

Önéletrajz

Kutatási területek: A Hidegháború története, különös tekintettel Amerika és Közép-Európa kapcsolatára; amerikai külkapcsolatok története; Nagy-Britannia Közép-Európa politikája a 20. században; a nemzetközi kapcsolatok elmélete.

 

 

Dr. Örlős László

Tudományos munkatárs, oktató

E-mail: Orlos.Laszlo@uni-nke.hu

Önéletrajz

Kutatási területek: nemzetközi gazdaságtan; multilaterális fejlesztési bankok; fejlesztési finanszírozás; geo-ökonómia. 

 

 

Dr. Dwight Nystrom

Senior kutató

Önéletrajz

Kutatási területek: nemzetközi energiapolitika, klímaváltozással kapcsolatok kérdések, gazdaságtan

 

 

 

Dr. Csizmazia Gábor

Tudományos munkatárs

E-mail: Csizmazia.Gabor@uni-nke.hu

Telefonszám: +36 (1) 432-9000/20784

Önéletrajz

Kutatási területek: Traszatlanti kapcsolatok és nemzetközi kapcsolatok elméletei, Amerikai külpolitika és Közép-Európa, Közép-európai biztonsági kihívások

 

dr. Sándor Lénárd

Tudományos munkatárs

E-mail: Sandor.Lenard@uni-nke.hu 

Önéletrajz

Kutatási területek: nemzetközi közjog, emberi jogok nemzetközi védelme, üzleti világ és emberi jogok, beruházások nemzetközi jogi védelme és összehasonlító versenyjog

 

 

Szakos Judit

Intézeti koordinátor, tudományos segédmunkatárs

E-mail: Szakos.Judit@uni-nke.hu

Telefonszám: +36 (1) 432 9000/29795

Önéletrajz

Kutatási területek: innovációs ökoszisztéma, innovációpolitika, startup támogatás, üzleti inkubáció, vállalkozó állam

 

Doucha Lilla

Kutatási asszisztens

E-mail: Doucha.Lilla@uni-nke.hu

Önéletrajz

Kutatási területek: NATO, transzatlanti biztonság, űrbiztonság

 

 

Ináncsi Mátyás

Adminisztátor

E-mail: Inancsi.Matyas@uni-nke.hu

Önéletrajz

Telefonszám: +36 (1) 432 9000/29795

 

Megbízott kutatók

 

 

 Dr. Fekete Rajmund

Külsős munkatárs

Önéletrajz

 

 

 

 

 Dr. Gondola Csaba

 Külsős munkatárs

 Önéletrajz

 

 

 

 Dr. Mándi Tibor

 EJKK Ösztöndíjas

 Önéletrajz

 

 


 

  Dr. Fehér Zoltán

  Külsős munkatárs

  Önéletrajz

 

 

 

 

 Ryan Brockhaus

 Külsős munkatárs

 Önéletrajz