Dr. Mártonffy Balázs

Intézetvezető

E-mail: Martonffy.Balazs@uni-nke.hu

Telefonszám: +36 (1) 432-9000/29706

Önéletrajz

Kutatási területek: szövetségi kohézió, nemzetközi kapcsolatok elméletek és biztonsági tanulmányok, biztonságpolitika, NATO

 

Dr. Fellegi Tamás

Emeritus igazgató

E-mail: Fellegi.Tamas@uni-nke.hu

Kutatási területek: A globalizáció és Közép-Európa kérdésköre; Magyarország és az Európai Unió: gyakorlati megközelítés; Magyarország és Oroszország kapcsolatai az elmúlt évtizedben; liberalizmus, illiberalizmus és a mély állam kérdésköre az Egyesült Államokban.

 

 

Prof. Dr. Stumpf István

Kutatóprofesszor

E-mail: Stumpf.Istvan@uni-nke.hu

Önéletrajz

Kutatási területek: alkotmányjog, politikai szocializáció, választási rendszerek, alkotmányos és kormányzati struktúrák, jogállamiság és hatalmi ágak elkülönülése 

 

 

Dr. Magyarics Tamás

Tudományos főmunkatárs, oktató

E-mail: Magyarics.Tamas@uni-nke.hu 

Önéletrajz

Kutatási területek: A Hidegháború története, különös tekintettel Amerika és Közép-Európa kapcsolatára; amerikai külkapcsolatok története; Nagy-Britannia Közép-Európa politikája a 20. században; a nemzetközi kapcsolatok elmélete.

 

 

Dr. Örlős László

Tudományos munkatárs, oktató

E-mail: Orlos.Laszlo@uni-nke.hu

Önéletrajz

Kutatási területek: nemzetközi gazdaságtan; multilaterális fejlesztési bankok; fejlesztési finanszírozás; geo-ökonómia. 

 

 

Dr. Dwight Nystrom

Senior kutató

Önéletrajz

Kutatási területek: nemzetközi energiapolitika, klímaváltozással kapcsolatok kérdések, gazdaságtan

 

 

 

Dr. Csizmazia Gábor

Tudományos munkatárs

E-mail: Csizmazia.Gabor@uni-nke.hu

Telefonszám: +36 (1) 432-9000/20784

Önéletrajz

Kutatási területek: Traszatlanti kapcsolatok és nemzetközi kapcsolatok elméletei, Amerikai külpolitika és Közép-Európa, Közép-európai biztonsági kihívások

 

dr. Sándor Lénárd

Tudományos munkatárs

E-mail: Sandor.Lenard@uni-nke.hu 

Önéletrajz

Kutatási területek: nemzetközi közjog, emberi jogok nemzetközi védelme, üzleti világ és emberi jogok, beruházások nemzetközi jogi védelme és összehasonlító versenyjog

 

 Dr. Fekete Rajmund

Tudományos munkatárs

 

 

 

 

 

Szakos Judit

Intézeti koordinátor, tudományos segédmunkatárs

E-mail: Szakos.Judit@uni-nke.hu

Telefonszám: +36 (1) 432 9000/29795

Önéletrajz

Kutatási területek: innovációs ökoszisztéma, innovációpolitika, startup támogatás, üzleti inkubáció, vállalkozó állam

 

Doucha Lilla

Kutatási asszisztens

E-mail: Doucha.Lilla@uni-nke.hu

Önéletrajz

Kutatási területek: NATO, transzatlanti biztonság, űrbiztonság

 

Megbízott kutatók

 

 

 Dr. Gondola Csaba

 Külsős munkatárs

 Önéletrajz

 

 

 

 Dr. Mándi Tibor

 EJKK Ösztöndíjas

 Önéletrajz

 

 


 

  Dr. Fehér Zoltán

  Külsős munkatárs

  Önéletrajz

 

 

 

 

 Ryan Brockhaus

 Külsős munkatárs

 Önéletrajz